Cedar Gallery


Home  |  Cedar info  |   Nieuws   |  Lezingen |  Contact | Engels

 

Kunstenaars

Architectuur

Boeken

Fotografie

Letters

Schilderijen

Bomen

Religie

Thema's

China

Japan

Rusland

 

 

                                                                                                                                                                      

                                   

    MOSCOW    

 

Turkmenistan (ook wel Toerkmenistan) is een land in Azië en was voorheen onderdeel van de Sovjet-Unie.
In 2009 brachten we een bliksembezoek aan dit land. Onze reis langs een deel van de Zijderoute startte namelijk in Ashgabat, de hoofdstad van Turkmenistan.
Het was er op dat moment zo’n 40-45 graden…

  
 

Tachtig procent van Turkmenistan bestaat uit woestijn. Dwars door deze woestijn, de Karakum (of Zwart Zand) woestijn, loopt in het noorden de grens met Oezbekistan, gevormd door de rivier Amoe Darja. In het westen grenst Turkmenistan aan de Kaspische Zee, in het zuiden aan Iran en in het oosten aan Afghanistan.
Van alle voormalige Sovjetstaten is de woestijnstaat Turkmenistan het meest gesloten. Buitenlanders worden tot nu toe geweerd, journalisten worden al helemaal niet toegelaten.

Het huidige Turkmenistan omvat een grondgebied dat door de eeuwen heen een  kruispunt van verschillende beschavingen vormde.
Het gebied werd in de oudheid geregeerd door verschillende Perzische rijken, en werd later veroverd door Alexander de Grote, door moslims, de Mongolen, Turkse krijgers, en uiteindelijk door de Russen.
In de middeleeuwen was Merv (nu bekend als Mary) een van de grote steden van de islamitische wereld en een belangrijke halte op de Zijderoute. In de late jaren 1800 werd het land geannexeerd door Rusland. Later speelde het een belangrijke rol in de antibolsjewistische beweging in Centraal-Azië.

 

In 1924 werd Turkmenistan een Sovjet-republiek . In dat jaar werd de Turkmeense Communistische Partij (TCP) en de Turkmeense Socialistische Sovjetrepubliek door de communisten opgericht. Op 13 mei 1925 werd de Turkmeense Socialistische Sovjetrepubliek toegelaten tot de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (Sovjet-Unie). Gedurende de jaren twintig en dertig was de communist Nedirbaj Ajtakov (1894-1938) de sterke man. Deze kwam echter om tijdens de stalinistische zuiveringen van de jaren dertig. Sindsdien hadden de stalinisten het in Turkmenistan voor het zeggen.
In 1969 werd Mohammed Nazar Gapoerov eerste secretaris van de TCP. Hij zou tot 1985 aan de macht blijven.
Turkmenistan werd één van de belangrijkste katoenproducenten voor de USSR. De veeteelt werd (en wordt) gedomineerd door de schapenhouderij.

Niazov
In 1985 werd Saparmurat Niazov, de voormalige Turkmeense premier, eerste secretaris van de Turkmeense Communistische Partij. In feite was hij dus de leider, ook al was Turkmenistan op dat moment nog een Sovjetrepubliek.  Niazov had echter grotendeels de controle over de economie en de politiek.  Ondanks het feit dat de meeste Centraal-Aziatische partijleiders tijdens de glasnost van Michael Gorbatsjov het veld moesten ruimen, kon Niazov gewoon blijven zitten. Op 19 januari 1990 werd Niazov tevens voorzitter van de Opperste Sovjet van Turkmenistan (en daarmee de facto president).
Niazov werd op 27 oktober 1990 tot president van Turkmenistan gekozen en transformeerde van stalinist tot nationalist. Een jaar later verklaarde Turkmenistan zich onafhankelijk, hetgeen op 8 december 1991 door Moskou werd erkend.
In 1992 schafte Niazov de TCP af en verving haar door de Democratische Partij van Turkmenistan (DPT). Daarnaast schafte hij het ambt van premier af en begon hij als autocraat te regeren. Oppositieleiders werden al in een vroeg stadium na de onafhankelijkheid gevangengezet en de pers werd gecensureerd. In 1993 schonk Niazov zichzelf de titel Turkmenbashi ('Leider der Turkmenen').Hij tolereerde geen kritische media en bijvoorbeeld geen bioscopen. Hij beperkte de leerplicht tot 9 jaar en maakte zijn eigen Ruhnama, een boek dat hij zelf geschreven had,  tot het voornaamste onderwerp van onderwijs.  Niet alleen volgens hem overigens, ook volgens veel Turkmenen, brengt het de mensen  liefde bij voor hun land en hun geschiedenis, en het leert de kinderen hoe ze zich moeten gedragen en welke normen en waarden gelden. Ook leert de Ruhnama de jeugd om respect te hebben voor hun ouders.
Voor het Russische deel van de bevolking viel het leven in Turkmenistan inmiddels niet mee. Wie een overheidsfunctie ambieerde, moest de Turkmeense taal vloeiend beheersen. De meeste Russen spreken echter nauwelijks Turkmeens. De wetten en decreten die Nijazov uitvaardigde, werden mettertijd meer bizar. In 2005 liet hij bijvoorbeeld alle ziekenhuizen en bibliotheken buiten de hoofdstad sluiten. Boeren en herders lezen toch niet, zo was het argument. En wie ziek werd, moest maar naar de hoofdstad komen.
Turkmenistan is rijk aan grondstoffen en dat zorgde voor voldoende middelen voor de president. Bovendien wilden grote westerse maatschappijen graag een graantje meepikken. Ze lieten o.a. de Ruhnama in het Frans, Duits, Engels vertalen om de president te paaien. In Ashgabat zijn prachtige bouwwerken verrezen van Franse architecten.
In eigen land was Nijazov vooral populair, omdat hij ervoor zorgde dat elektriciteit en gas gratis waren en brood spotgoedkoop.
In de hoofdstad Ashgabat spendeerde Nijazov miljoenen aan marmeren paleizen en een gouden beeld van hemzelf.

   

Gas
Door natuurlijke bronnen, zoals genoemde grote aardgasreserves, vonden er in het land veranderingen plaats. Katoen en schapen werden minder belangrijk, aardolie en aardgas bleken interessante exportproducten.
De regering van Turkmenistan is actief bezig om de gasexport routes te wijzigen en aan te passen, naast het nog steeds belangrijke Russische netwerk van pijpleidingen. In 2010 werden nieuw gasexportpijpleidingen operationeel. Deze transporteren Turkmeens gas naar China en naar het noorden van Iran. Dat betekende het einde van de Russische monopolie op de Turkmeense gasexport.

   

Ashgabat

Ashgabat heeft diverse indrukwekkende gebouwen en is groen, ondanks temperaturen in de zomer van ca. 50 graden en gebrek aan water.
Alles wordt bevloeid en er zijn klaterende fonteinen.

Meer lezen?
Artikel uit 2008:
http://www.mo.be/artikel/turkmenistan-stalin-las-vegas

      

Reizen naar Turkmenistan (info 2010)
De Turkmeense autoriteiten hebben voor bepaalde delen van Turkmenistan reisbeperkingen opgelegd. Het is niet altijd duidelijk welke gebieden dit precies zijn. Reizigers naar Turkmenistan wordt geadviseerd, voor vertrek, zich goed te informeren voor welke regio’s reisbeperkingen gelden en of men over de vereiste toestemming beschikt. Om te voorkomen dat men wordt aangehouden vanwege het reizen in verboden gebieden.
Turkmenistan ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Zware aardbevingen kunnen voorkomen. Voor informatie inzake aardbevingen ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en – bij georganiseerde (toeristische) reizen – goed contact te houden met de touroperators.
Homoseksualiteit is strafbaar in Turkmenistan. Er wordt geadviseerd zich terughoudend op te stellen en te uiten.

 

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Turkmenistan kunt u vinden op website van de Nederlandse ambassade in Moskou, Rusland: externe link: http://rusland.nlambassade.org.

 

 

Lezingen

Wilt u meer weten over Turkmenistan en de Zijderoute, wilt u prachtige beelden zien en authentieke muziek horen,
neem dan een kijkje op:

http://www.cedargallery.nl/nleducatie_zijderoute.htm


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     TOP   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Cedar Gallery is een non-profit site. De gedichten en teksten worden enkel gepubliceerd voor educatieve doeleinden, om mensen te informeren of te vermaken en met goede bedoelingen.
Het copyright op de afzonderlijke gedichten berust uiteraard bij de desbetreffende dichter en/of hun rechtsopvolgers. Hetzelfde geldt voor vertaalde gedichten/vertalers en andere teksten/schrijvers. Veel van ons materiaal krijgen we via de mail aangeleverd. We kunnen de rechthebbenden dan ook niet altijd achterhalen.
Als iets niet conform de regels voor copyright gebeurt, stuur ons dan een bericht, zodat we de tekst waarop dit betrekking heeft, zo spoedig mogelijk kunnen verwijderen. We garanderen dit binnen 100 uur te doen (afwezigheid vanwege vakantie of ziekte buiten beschouwing gelaten).

Cedar Gallery behoudt zich het recht voor na te gaan of de persoon die bezwaar aantekent daartoe gerechtigd is.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     TOP   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *